ระบบเลเซอร์สำหรับกล้องวงจรปิดในลิฟท์ แก้ปัญหากล้องในลิฟท์ได้ 100%

 

 ระบบส่งภาพกล้องวงจรปิดด้วยแสงเลเซอร์  หรือ Laser Optical Video Transmission

     เป็นระบบการส่ง    ข้อมูลภาพที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในลิฟท์ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายเคเบิล และปัญหาอื่นๆ ในการติดตั้งอุปกรณ์ส่งแสงเลเซอร์ หรือ Laser Transmitter Device นั้นมีผลดีในระยะยาวในด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพราะไม่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องและเครื่อง บันทึก และยังลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย


Visitors: 120,057